Het boek

Het boek

‘Ja, het is bijzonder, omgeven te zijn met spullen die je voorouders honderden jaren geleden ook al gebruikten.’ Zo begint De genen van de kunstverzamelaar van Jacob Six. Hiermee is de toon gezet: dit wordt een boek van binnenuit. Hier gaan we iets nieuws horen.

De genen van de kunstverzamelaar is interessant voor kunstliefhebbers en verzamelaars, voor genealogen en historici én voor mensen die het leuk vinden om een kijkje te nemen in de wereld van de oude adel. In dit boek zijn in één vloeiende beweging al deze aspecten samengebracht.

Het is een rijk geïllustreerde uitgave, waarin professionele fotografie aangevuld wordt met foto’s van de auteur en zijn familieleden. Daarnaast zijn er unieke foto’s uit het familiearchief opgenomen.

De genen van de kunstverzamelaar werd in 2016 uitgegeven via Waanders & De Kunst in Zwolle en gedrukt in Amersfoort, door Wilco Art Books. Een kloek boek, om in te lezen en te bladeren, of om cadeau te geven. De eerste druk is vrijwel uitverkocht, de tweede druk wordt verwacht in 2017.

Historie

De genen van de kunstverzamelaar beschrijft en illustreert de herkomst van de voorouders van de auteur; hij stamt af van Six, Van Aerssen Beijeren van Voshol, Teding van Berkhout en Van Asbeck. De collecties in het boek worden steeds beschreven in de context van de betreffende familietak, waarbij de leden ervan ons niet zelden aankijken vanaf hun kostbare, geschilderde portretten.

De herkomst van de familie Six komt allereerst aan de orde, maar ook bijvoorbeeld het Surinaamse avontuur van Cornelis van Aerssen van Sommelsdijk en een hoofdstuk over verheffing en inlijving in de Nederlandse adel. Daarnaast zijn er beschrijvingen van de immigratie in Amsterdam, de Haagse magistratuur en de buitenplaatsen van de families. En nog heel veel meer! Door de keuze van de onderwerpen, biedt De genen van de kunstverzamelaar een blik op talloze onbekende verhalen en anekdotes uit oude Nederlandse families.

Collecties

De verzamelingen van de familie van de auteur vormen het hart van De genen van de kunstverzamelaar. Er is zoals dat heet voor elk wat wils, want er is geen familie die zoveel verschillende verzamelingen beheert.

In dit boek onder andere:

  • portretten (waaronder natuurlijk het wereldberoemde portret van Jan Six I, geschilderd door zijn vriend Rembrandt)
  • porselein
  • de unieke bierpullen van grootvader Six (Jan Six van Hillegom VIII)
  • de uurwerken van Diederik (vader van de auteur)
  • indische wapens en perzen
  • sieraden: de Berkhoutjuwelen
  • militaria
  • aziatica
  • bruidsjaponnen en textielverzamelingen
  • anatomische verzamelingen: de collectie Vrolik (te zien in het gelijknamige museum, in de medische faculteit van het AMC te Amsterdam)

Elke collectie wordt voorafgegaan door een korte beschrijving van de levensgeschiedenis van de verzamelaar in kwestie. En elke verzamelaar is op één of andere wijze familie van Jacob Six.

Familie

Wist u dat de kinderen Six elke generatie weer, of ze nu willen of niet, door een oom langs de schilderijen geleid worden, waarbij bijvoorbeeld ‘oom Piet’ dan op ‘enigszins blaffende toon’ vertelde wat je ‘moest weten’? Of de kinderen geïnteresseerd waren, maakte volstrekt niet uit.

Kent u dat verhaal over freule Albertine van Aerssen (de peettante van de auteur), die ooit op een receptie tegen de burgemeester Gijsbert van Hall van Amsterdam zei: ‘Ik heb bijna twintig jaar bij u op de Wallen gewoond’? Waarop de burgemeester riposteerde: ‘Nou freule, dan zult u onderhand wel binnen zijn.’ Het voorval werd jarenlang lachend opgedist bij familiebijeenkomsten.

En vermoedde u wel dat er vele schuinsmarcheerders door oude geslachten wandelden in het verleden? Dan had u gelijk. Maar scheiden deed je niet in ‘onze kringen’, dus liet tante Louk Blaauw-Six een houten wand plaatsen tussen haar bed en dat van haar echtgenoot. Toen hij terugkwam van zijn buitenlandse reis was zijn slaapkamer ineens gehalveerd en stond alleen zijn eigen bed er nog in.

Het zijn niet per se de dingen om trots op te zijn; wel zijn het de verhalen waarin deftige families zich tonen van hun menselijke kant. O ja – en grootmoeder Six was nog familie van Multatuli: Eduard Douwes Dekker!

Kortom; De genen van de kunstverzamelaar staat vol van verhalen die geen enkel ander boek ooit haalden, om de simpele reden dat het vaak om de familiegeheimen gaat.